Stenläggning

Yrkesstolthet

Våra stenläggare har en lång och bred erfarenhet inom stenläggning. Vissa är mer specialiserade på murar och andra på marksten. Därav blir helheten alltid i toppklass.

Hur går det till?

Först så bokar vi ett kundbesök, där vi går igenom syftet med projektet. Det finns en hel uppsjö med olika marksten. Där hjälper vi till med berätta om olika sorter som kan passa in och vilka leverantörer som har en bra kvalitet.

Ibland så blir projektet så komplext att vi rekommenderar att ta in en trädgårdsdesigner. Sedan gör vi en inmätning av ytorna och lämnar över en offert till er.

Kontakta oss stenläggning

Vi erbjuder kostnadsfritt första kundmöte och självklart är många av våra arbete rot och rut avdragsgiltiga.


  Arbetets gång

  Det finns många olika stenläggningar som kräver helt olika insatser. Det är belastning på stenen som avgör hur underarbetet ska utföras.

  Om vi har en uppfart eller inuti en carport där har vi en hög belastning med bilar. Inne i trädgården på trädgårdsgångar och uteplatser har vi generellt en mindre belastning.

  Grävning, bortforsling och hårdgörning

  Här börjar det med schaktning av ytan som ska stenläggas. Då gräver vi bort jord och ersätter det med bärlager som är avsett för belastningen.

  Justering av ytorna med fall

  Nu sätter vi upp snören som kommer visa färdig höjd på plattytan. Här justerar vi höjderna och lägger på stenmjöl eller makadam.

  Stenläggning

  Nu börjar det roliga. Dags att lägga sten, betongplattor, granitplattor eller vad ni har valt för markbeklädnad.

  Fogning

  Även här finns det en del val att göra. Det finns allt från en vanlig stenmjölsfog till ogräshämmande fog samt en hårdfog. Stenmjölsfogen är det billigaste alternativet och består av stendamm med en fraktion på 0-2mm.

  Ogräshämmande är ett samma som stenmjöl men är behandlad. Hårdfog är en ofta en 2-komponents epoxi blandning.

  BTG Platio

  Betongplatta med ett skiffer utseende som passar bra till uppfarter.

  Skiffer

  Skiffer är en natursten som passar bra till uteplatser och trädgårdsgångar.

  smagatstenrundv2

  Smågatsten och granitplattor passar bra till både uppfarter, uteplatser och trädgårdsgångar.